Komunikat z posiedzenia ORA

Komunikat z posiedzenia ORA z dn. 19.12.2017 r.

Okręgowa Rada Adwokacka na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 r. zatwierdziła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady oraz uwzględniła dwa wnioski aplikantów o przeniesienie do innych izb adwokackich. Ponadto wysłuchała informacji Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich w przedmiocie szkolenia aplikantów adwokackich oraz ich praktyk w sądach. Zajmowała się także kwestiami finansowymi Izby, m.in. rozłożyła aplikantom na raty opłatę szkoleniową za aplikację należną za rok 2018 oraz zwolniła jedną adwokatkę z obowiązku płacenia składki adwokackiej przez kolejne sześć miesięcy w związku z urodzeniem dziecka. Rada rozpoznała także 4 skargi na adwokatów. W trakcie posiedzenia Dziekan Rady pogratulował aplikantce naszej Izby, Pani Aleksandrze Kudrzyckiej,  wyróżniającego wystąpienia w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich oraz przekazał na jej ręce list z gratulacjami od Prezesa NRA adw. Jacka Treli. Do gratulacji przyłączyli się pozostali członkowie Rady. Aplikantce przyznano skromną nagrodę pieniężną. Ponadto Rada dofinansowała organizację „Choinki u Adwokatów w związku z brakiem dofinansowania tej imprezy przez NRA.

Protokół posiedzenia będzie dostępny w biurze ORA po jego zatwierdzeniu.

 

adw. A. Wasilewski

Sekretarz ORA

 

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.