UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU (kopiuj 1)Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie informuje , że w dniach od 9-11 czerwca 2011 r. odbyła się Konferencja Szkoleniowa z zakresu ubezpieczenia adwokatów W czasie tego szkolenia zostały przedstawione produkty ubezpieczeniowe firmy Lloyd ´s , który jest światowym liderem rynku ubezpieczeń i działa od 322 lata na rynku ubezpieczeń: W jego imieniu na rynkach działa 84 wyspecjalizowanych syndykatów oraz pośredników ubezpieczeniowych w tym Lloyd´s Covertholder.

Produkt, który przedstawiono to ubezpieczenie osób wykonujących wolne zawody - od utraty dochodu z powodu wypadku lub choroby. Ubezpieczenie może być dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań ubezpieczającego, dostępne są następujące opcje:

1. tymczasowa całkowita niezdolności do pracy w swoim zawodzie – po 30-dniowym okresie karencji – 1,2 lub 3 laty wypłaty odszkodowania , maksymalnie do 80% średniego wynagrodzenia netto z działalności wykonywanej osobiście ( za ostatnie 2 lata) – do limitu kwoty PLN 4000 netto dziennie;

2. trwała całkowita niezdolności do pracy w swoim zawodzie - jednorazowe odszkodowanie do wysokości 5-letnich zarobków netto maksymalnie do PLN 5 milionów, niezależne od powyższego pokrycia;

3. śmierć w wyniku wypadku – odszkodowanie dla spadkobierców do wysokości 5-letnich zarobków netto ubezpieczonego – maksymalnie do PLN 5 milionów Opcje te można łączyć w dowolnej konfiguracji - jednak wykupienie 1 opcji jest konieczne dla zawarcia ubezpieczenia.

Odszkodowania z w/w polis uwzględnia średnie wynagrodzenie danego Ubezpieczonego co w razie niezdolności do pracy daje realne oparcie w okresie dochodzenia do zdrowia po wypadku/ chorobie lub fundusze na zmianę zawodu po trwałej utracie możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu.

Szczegółowe informacje - Biuro ORA Olsztyn Elżbieta Smolarek

KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.