Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

W związku z potwierdzeniem kontynuacji współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a STU ERGO HESTIA S.A. i informacją przesłaną z NRA do adwokatów w dniu 10.12.2021 r. uprzejmie informujemy, iż ORA w Olsztynie ustaliła, że składka za ubezpieczenie OC w 2022 roku  będzie płatna jednorazowo w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Dokonanie tej płatności jest warunkiem do potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Adwokaci, którzy wybrali ubezpieczenie OC od III wariantu mogą składać do ORA w Olsztynie wniosek o wyrażenie zgody na zapłatę składki ratalnie.

Zmianę wariantu ubezpieczenia OC w 2022 roku  można dokonać składając do biura ORA załączona deklarację.

Poniżej przesyłamy Sumy Ubezpieczenia i składki dla nowego programu ubezpieczeniowego :

 

Suma gwarancyjna

Suma dodatkowa*

Łączna składka roczna

I wariant

było 50.000 EUR

jest 100.000 EUR

brak

było 120 zł

jest 120 zł

II wariant

 

było 100.000 EUR

jest 150.000 EUR

wariant wybierany domyślnie, chyba ze ubezpieczony złoży deklarację wyboru innego wariantu

250.000 EUR

 

 

 

 

było 300 zł

jest 282 zł

III wariant

było 150.000 EUR

jest 200.000 EUR

250.000 EUR

było 840 zł

jest 618 zł

IV wariant

było 200.000 EUR

jest 250.000 EUR

250.000 EUR

było 1,056 zł

jest 774 zł

V wariant

było 250.000 EUR

jest 300.000 EUR

250.000 EUR

było 1,476 zł

jest 1,074 zł

VI wariant

było 300.000 EUR

jest 350.000 EUR

250.000 EUR

było 1,932 zł

jest 1,410 zł

VII wariant

było 400.000 EUR

jest 450.000 EUR

250.000 EUR

było 2,400 zł

jest 1,746

VIII wariant

było 500.000 EUR

jest 550.000 EUR

250.000 EUR

było 2,640 zł

jest 1,914 zł

IX wariant

 

było 1.000.000 EUR

jest 1.500.000 EUR

250.000 EUR

było 3,084 zł

jest 2,238 zł

X wariant

było 1.500.000 EUR

jest 2.000.000 EUR

250.000 EUR

było 3,912 zł

jest 2,826 zł

XI wariant

było 2.000.000 EUR

jest 2.500.000 EUR

250.000 EUR

było 4,872 zł

jest 3,522 zł

 

Załączniki :

Tekst jednolity Umowy Generalnej wprowadzony Aneksem nr 4

Deklaracja OC Adwokata – od 01.01.2023 - pdf

Deklaracja OC Adwokata – od 01.01.2023 wersja edytowalna - doc

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.