Ubezpieczenie

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie  informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021.

Umowa generalna jest dostępna na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl

Adwokat wykonujący zawód w dniu 1 stycznia 2018 r., który w dniu 30 grudnia 2017 r. był objęty ochroną na warunkach umowy generalnej z dnia 16 grudnia 2014 r. , jest objęty ochroną od dnia

1 stycznia 2018 r. na warunkach obecnej Umowy Generalnej przy zachowaniu tych samych sum ubezpieczenia podstawowego które dotychczas posiadał.

Nowa umowa gwarantuje:

·       Rozszerzenie dotychczasowego zakresu ubezpieczenia, m.in. poprzez objęcie jego zakresem tzw. szkód spółkowych oraz zmianę konstrukcji ubezpieczenia dodatkowego.

·       Obniżenie składek za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia (w dwóch najpopularniejszych wariantach obniżka wynosi 52% i 36%)

·       Propozycję nowych wariantów sum we wszystkich rodzajach ubezpieczeń ubezpieczenia (aż do 2 mln euro w ubezpieczeniu obowiązkowym, nowe sumy dla kancelarii, adwokatów wykonujących funkcje zlecone, aplikantów).

·       Usprawnienie procesu likwidacji szkód zewnętrznego likwidatora w postaci kancelarii adwokackiej.

·       Możliwość skorzystania przez adwokatów z usług brokera w procesie likwidacji szkody

Proponowane warianty ubezpieczenia:

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR. Ubezpieczenie dodatkowe obejmuje szkody zgłoszone w okresie ubezpieczenia oraz uchybienia popełnione w okresie ubezpieczenia.

Suma podstawowa (1):

Suma dodatkowa

Składka miesięczna

Od 1 stycznia 2018 r.

 Składka miesięczna

Do 31 grudnia 2017 r.

 

50.000 EUR

brak

10 zł

21 zł

 100.000 EUR

250.000 EUR

25 zł

38 zł

150.000 EUR

250.000 EUR

70 zł

85 zł

200.000 EUR

250.000 EUR

88 zł

112 zł

250.000 EUR

250.000 EUR

123 zł

136 zł

300.000 EUR

250.000 EUR

161 zł

174 zł

400.000 EUR

250.000 EUR

200 zł

212 zł

500.000 EUR

250.000 EUR

220 zł

231 zł

1.000.000 EUR    

250.000 EUR

257 zł

269 zł

1.500.000 EUR    

250.000 EUR

326 zł

nie było

2.000.000 EUR    

250.000 EUR

406 zł

nie było

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

·       Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł.

·       Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.

·       Ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł.

·       Rażące niedbalstwo adwokata.

·       Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.

·       Klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 200.000 zł.

·       OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł.

·       Klauzula zniszczenia, zaginięcia i utraty dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł.

Załączniki:

 - umowa generalna

 - deklaracja OC (pdf.)

- deklaracja OC (doc.) 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.