Rejs Adwokacki

Szanowni Państwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha,  po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVIII Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku . Rejs odbędzie się pod patronatem - Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata Jacka Treli.

Tegoroczny Rejs odbędzie się w roku dla adwokatury szczególnym w 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Zapraszamy  żeglarzy, motorowodniaków osoby towarzyszące oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa.

Tradycyjnie po pierwszym dniu rejsu w ośrodku w Jażdżówkach odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce  nożnej, tenisie ziemnym  oraz zawody wędkarskie.

Organizatorami rejsu są :

- adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn

- adw. Ryszard Afeltowicz – Sekretarz Rejsu

- adw. Marek Skrzeczkowski – Komandor Rejsu

- Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat  

Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach  14-17 czerwca 2018r

Koszt uczestnictwa ,  od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 350 zł.  / wpisowe płatne na rachunek bankowy sekretarza Rejsu, adwokata Ryszarda Afeltowicza, nr. konta 08 1540 1072 2107 5003 9433 0002 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2018”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 roku, dowód wpłaty  wraz ze zgłoszeniem, które należy pobrać ze strony ORA Olsztyn, najlepiej mailowym przesłać  na adres  ora.olsztyn@adwokatura.pl, lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn  z podaniem dokładnych personaliów, adresu zamieszkania i PESEL ( niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych, nie będą korzystały z ubezpieczenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 31 maja  2018 roku wpisowe nie będzie zwracane.

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie NW, ochronę uczestników regat, puchary i nagrody za udział w regatach, rozgrywkach sportowych, opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych oraz pamiątki z rejsu.

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas. Wszelkie rozliczenia, kaucje, płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji  w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z faktem, iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników, wskazanym by było wynajmowanie łodzi, które posiadają ubezpieczenie OC.

Podajemy przykładowo  przystanie, w którym można zarezerwować jachty:

Przystań „MARIBO „ Szałkowo  Nr 11.A - tel.669-441-440 ,603-970-390, mail www.maribo.pl

Piotr Gancarz 14-200 Iława ulica Ostródzka 46b/15 –tel.601-489-319 mail Yacht.gancek 

W Iławie funkcjonują również inne wypożyczalnie, które będą mogły wynająć jachty, a w przypadku  problemów z wypożyczeniem jachtu bądź udziału w rejsie, proszę o kontaktować się z Komandorem Rejsu- adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509-317-990), Dyrektorem Sportowym- Andrzejem Szydzikiem, (tel. 502-090-893) oraz adw. Andrzejem Kozielskim (tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi, który powinien dostosować się do regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty poprowadzą, komandor Rejsu adw .Marek Skrzeczkowski oraz Dyrektor Rejsu  Andrzej Szydzik.          

PLAN REJSU :

13 czerwca 2018  (środa) uczestnicy rejsu pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat.

 

14 czerwca 2018 (czwartek) uczestnicy przypływają do Portu 110 w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja, gdzie będzie baza rejsu i zorganizowane biuro rejsu.

O godz. 9.00 zapraszamy na śniadanie w restauracji Port 110. Istnieje możliwość skorzystania z rezerwacji pokoi hotelowych na dzień  z 13/14 czerwca 2017, na własny koszt w hotelu Port 110, Iława ul. Konstytucji 3 Maja 7, telefony kontaktowe 89-648-20-50, 664-426-774. Organizatorzy informuję, iż hotel Port 110 nie jest zarezerwowany jedynie dla uczestników rejsu i uczestnicy muszą poddać się rygorom regulaminu hotelu i restauracji.

godz. 11.00- powitanie uczestników rejsu,

godz. 11.30 odprawa sterników,

godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jażdżówek , Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak,

godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w ośrodku Gerczak w Jażdżówkach,

godz. 16.00 -19.00– zawody sportowe: mecz piłki nożnej, mecz piłki siatkowej, tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie                            -  sponsorowane i przeprowadzone  przez Pana Marcina Deutera Prezesa znanej firmy wędkarskiej „Cupido” w Iławie.

godz 19-20  kolacja

godz. 20  pozostaniemy w klimacie żeglarskim  i biesiadnym- dyskoteka, którą poprowadzi  jak zwykle od wielu lat, Leszek Teofilak

Uwaga – istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi na własny  koszt z 14/15 czerwca 2017 i z 15/16 czerwca 2017r (numer kontaktowy 622-227-843  z podaniem informacji o udziale w Rejsie Adwokackim).- adres mail biuro@mcawgerczak 

 

15 czerwca  2018r (piątek)

Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 9-11.

godz. 11.30 - odbędzie się  odprawa sterników (przygotowanie do regat o Puchar Prezesa NRA  - (pierwszy etap)

godz.13-16 – regaty - (pierwszy etap), regaty odbędą się na odcinku Jażdżówki- Siemiany,

godz. 16.00-17.00 przybywamy do portu w Siemianach - ciepły posiłek, degustacja wędzonych ryb, Restauracja „Cykada”

godz. 20.00 Bal Dziekańsko-Komandorski ( stroje obowiązkowe żeglarskie)

 

16 czerwca 2018 sobota ( Siemiany)

w godz. 8-10- śniadanie

godz. 10.30 odprawa sterników

godz.11.00 – regaty (drugi etap), trasa z Siemian do Sarnówka  

godz. 15-16 – przypływamy do  Ośrodka telewizji Polskiej w Sarnówku, gdzie czeka na nas ciepły posiłek,

godz. 19-20 ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych i wędkarskich, wręczenie pucharów i nagród, wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu  i najsympatyczniejszej  uczestniczki - wręczenie pucharów i nagród, kolacja grillowa, występ zespołu szantowego, zakończenie XXVIII Rejsu Adwokackiego.

                                                                                                                           

Uwaga – istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi  w Sarnówku z dnia 16/17 czerwca 2018r,  na własny koszt
(numer kontaktowy 786-886-408)

 

17 czerwca 2018r ( niedziela)

w godz.8.00-11.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy

Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego            Dziekan ORA Olsztyn

adw. Andrzej Kozielski                                         adw. Stefan Salamon

 

załącznik:

 - karta zgloszenia

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.