XXII Ogólnopolski Rejs Adwokatów

Okręgową Radą Adwokacką w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich na

XXII Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku ,

który odbędzie się w dniach od 14 do 17 czerwca 2012 roku.

Szczegółowe informacje będą podane w terminie późniejszym jak również na stronie www.rejsadwokacki.pl .

Adw. Andrzej Kozielski
Dziekan ORA w Olsztynie

KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.