Nowi adwokaci w Izbie Adwokackiej w Olsztynie

W Izbie Adwokackiej w Olsztynie rozpoczną wykonywanie zawodu nowi adwokaci, którzy w maju 2021 r. pomyślnie zdali egzamin adwokacki i w dniu 30.08.2021 r. złożyli przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie adw. Stefanem Salamonem  ślubowanie adwokackie.
Są to adwokaci:  adw. Monika Daszkiewicz, adw. Damian Dziekoński, adw. Edyta Jóźwiak, adw. Elwira Kałędek – Gadecka oraz adw. Monika Maśnicka.

W uroczystości, która odbyła się w sali konferencyjnej hotelu „Dyplomat” w Olsztynie, uczestniczyli członkowie rodzin nowych adwokatów, ich patroni, przyjaciele oraz inne osoby bliskie, a także adw. Mirosława Pietkiewicz – Członek Naczelnej Rady Adwokackiej i  Przewodnicząca CZW oraz Pan Jan Kóż – przedstawiciel Wydawnictwa CH Beck.

Gratulacje i życzenia nowym adwokatom przesłał Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati, życząc im pomyślności
i sukcesów w życiu zawodowym oraz aby zawsze pamiętali o tym, co jest najważniejsze dla zawodu adwokata, a mianowicie o rzetelności, uczciwości, szacunku dla praw i godności drugiego człowieka. Do życzeń załączył  prezenty książkowe, które zostały wręczone nowym adwokatom po ślubowaniu.

Gratulacje nowym adwokatom złożył także dziekan ORA w Olsztynie, życząc im wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, podkreślając konieczność przestrzegania przez nich zasad wykonywania zawodu adwokata zawartych w rocie ślubowania adwokackiego,
a mianowicie:  przyczyniania się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich, umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywania swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa, obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej
i kierowania się w swoim postępowaniu zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

Życzenia i gratulacje złożyła również adw. Mirosława Pietkiewicz, a następnie osoby bliskie i patroni, którzy założyli nowym adwokatom togi na ich ramiona. Jednej pani adwokat, z uwagi na nieobecność patrona, togę na jej ramiona założył dziekan Rady.

Z okazji ślubowania nowi adwokaci otrzymali ufundowane przez Wydawnictwa Prawnicze CH Beck i Wolters Kluwer okresowe dostępy
do programów prawniczych i nagrody książkowe.

Obecnie nowi adwokaci przygotowują się do rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata w różnych miastach Warmii i Mazur.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie i własnym życzę nowym adwokatom dużo sukcesów w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz tego, aby przy wykonywaniu zawodu zawsze pamiętali o rocie ślubowania adwokackiego.

                                                          

                                                                                                                               Adw. Stefan Salamon

                                                                                                                             Dziekan ORA w Olsztynie

 

link do galerii zdjęć: http://www.olsztyn.adwokatura.pl/galeria/26/nowi-adwokaci-2021


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.