Turniej Sądowy Moot Court

Do 30 czerwca br. Komisja Aplikacji Adwokackiej, Komisja Praw Człowieka, Komisja ds. Równego Traktowania oraz Komisja ds. zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej przyjmują zapisy drużyn aplikanckich na II Turniej Sądowy Moot Court przed ETPCz.

Zgłoszenia 2-4 osobowej drużyny i jej opiekuna należy dokonać na adres mailowy:  mootcourt@nra.pl

Nagrodą główną dla zwycięskiej drużyny jest wyjazd na rozprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu!

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są poniżej:

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w Turnieju,

Komisja Aplikacji Adwokackiej NRA

Komisja Praw Człowieka NRA

Komisja ds. równego traktowania NRA

Komisja ds. zagranicznych NRA

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.