W najbliższych dniach sięgamy pamięcią do adwokatów i aplikantów adwokackich, którzy odeszli z naszego środowiska.

Pamięć o Nich pozostanie w naszych sercach i umysłach, albowiem to właśnie Oni kształtowali wizerunek Olsztyńskiej Adwokatury od początku jej istnienia.

Połączmy się myślą i ciepłym wspomnieniem z Nimi:

Bolesław Adamkowski, Alfons Barczewski, Ireneusz Błażejewski, Józef Bober, Henryk Bohdanowicz, Marek Bonikowski, Eugeniusz Chabasiński, Józef Chmielecki, Hubert Ciszak, Józef Czerski, Andrzej Domański, Stanisław Fejertag, Stefan Gąsiorowski, Hipolit Gerlecki, Jan Gilewski, Mieczysław Górniak, Jan Górny, Edward Grądzki, Ewaryst Grygiel, Aleksander Gulbinowicz, Jerzy Bogdan Jankowski, Cezary Jurgielewicz, Marek Kazimierz Justyna, Zygmunt Kałapski, Maciej Kamiński, Franciszek Kalinowski, Paweł Kalisz, Anna Kiełsznia, Adam Kiełsznia, Feliks Klein, Wacław Koleśnik, Janusz Kołakowski, Adam Kompowski, Władysław Kordasiewicz, Jerzy Kornfeld, Alicja Korsak-Sołdatow, Jan Kozko, Michał Krakowski, Wacław Krakowski, Marian Krzyworączka, Stanisław Kulczyński, Stefan Leleń, Bernard Zbigniew Lewandowski, Bogdan Maciejewski, Tadeusz Malinowski, Kazimierz Markowski, Stanisław Mercik, Barbara Milowicz, Wacław Misiarz,  Mieczysław Mroczkowski, Ewaryst Mydlarz, Mirosław Napiórkowski, Halina Niewiada –Szamrej, Stanisław Ochocki, Juliusz Olechowski, Maciej Osowicki, Michał Pelawski, Henryk Pietrasiuk, Eugeniusz Pinkosz, Jan Pogorzelski, Alfred Potocki, Jerzy Przytocki, Witold Przytocki, Tadeusz Pstrągowski, Jerzy Puzyrewski, Krzysztof Raubo, Małgorzata Raubo, Zbigniew Rzepniewski, Józef Sapka, Jerzy Sikorski, Tadeusz Skoczek,  Jan Stachurski , Stanisław Stasiak, Aleksandra Sypniewska, Adam Szpaderski, Janusz Tomczyk, Antoni Ważyński, Tadeusz Witkowski, Zygmunt Wittek , Adam Zembroński, Stanisław Zienkiewicz, Józef Żuk, apl. Tomasz Banaszkiewicz, apl. Rafał Nowicki.

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.