OBCHODY 60-lecia IZBY OLSZTYŃSKIEJ (kopiuj 1)

W dniu 19 lutego 2011r w sali konferencyjnej Hotelu Villa Resort w Ostródzie odbyły się uroczystości związane z obchodami 60-Lecia Izby Adwokackiej w Olsztynie. Rano o godzinie 10-tej została odprawiona Msza Święta, podczas której aplikancie adwokaccy odczytali intencje Uroczystość otworzył Dziekan ORA w Olsztynie - adw. Andrzej Kozielski, który wspólnie z adw. Rajmundem Żukiem prowadził spotkanie.
Prowadzący serdecznie powitali zaproszonych gości - Prezesa NRA - adw. Andrzeja Zwarę, V-ce Prezesa NRA -adw. Jacka Trelę, V-ce Wojewodę Olsztyńskiego Jana Maścianicę, Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie Wacława Bryżysa, Z-cę Prokuratora Okręgowego w Olsztynie Piotra Marka, Płk Romualda Krasnborskiego - Szefa Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie, Naczelnego Prokuratora Wojskowego w stanie spoczynku – generała Ryszarda Michałowskiego, Skarbnika NRA - adw. Mirosławę Pietkiewicz, Rzecznika Dyscyplinarnego NRA - adw. Ewę Krasowską, Z-cę Sekretarza NRA -adw. Krzysztofa Komorowskiego, doradcę Prezesa NRA adw. Andrzeja Siemińskiego, przedstawiciela Izby Wielkopolskiej - adw. Żannę Dembską, Dziekana
ORA w Białymstoku - adw. Kazimierza Skalimowskiego, Dziekana ORA w Bydgoszczy - adw. Bogusława Owsianika, Dziekana ORA w Toruniu - adw. Jana Kwietnickiego, a także Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych - mgr Michała Korwek. Prowadzący serdecznie przywitali Koleżanki i Kolegów adwokatów - członków Izby oraz aplikantów adwokackich i panie zatrudnione w sekretariacie ORA w Olsztynie.
Zespół muzyczny z Iławy w znakomitym koncercie przypomniał światowe standardy muzyki jazzowej.
Bezpośrednio po koncercie nastąpiła projekcja filmu, który zawierał rys historyczny Izby Olsztyńskiej . Następnie Prezes NRA - adw. Andrzej Zwara wygłosił niezwykle interesujący wykład "Adwokatura a inne zawody prawnicze", który spotkał się z ogromnym uznaniem obecnych i szczególnym podziękowaniem aplikantów adwokackich.
W wystąpieniach zaproszeni goście z uznaniem wypowiadali się na temat roli Olsztyńskiej Adwokatury w codziennej pracy i Jej wkładu w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości . Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Andrzej Zwara wręczył odznaczenie samorządowe "Adwokatura Zasłużonym” czterem adwokatom : Danucie Ciszak, Annie Wojciechowskiej, Janowi Kozko i Jackowi Klonowskiemu.
Wieczorem Dziekan ORA w Olsztynie - adw. Andrzej Kozielski otworzył Wielki Bal Olsztyńskiej Adwokatury. Urocza zabawa i tańce trwały do rana.
Wszyscy członkowie uczestniczący w obchodach Święta Olsztyńskiej Adwokatury otrzymali album zawierający rys historyczny Izby wraz ze zdjęciami, a także płytkę CD, na której nagrany jest film odtworzony podczas uroczystości.

KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.